Rady pro úspěšné ověření

Dodejte barevnou fotografie platného průkazu totožnosti s fotografií pro 1. (povinnou) úroveň ověření

~ nahrajte dokument ~

Pro 2. (volitelnou) úroveň ověření dodejte doklad o adrese s dobou platnosti až 6 (šest) měsíců

~ nahrajte dokument ~

V následujících 24 hodinách očekávejte e-mail s aktuálně schválenou úrovní ověření nebo s dalšími pokyny
Ujistěte se, že fotografie je zřetelná, přiměřeně jasná a v dobrém rozlišení
Udělejte fotografii v plné velikosti. Rohy ani části fotografie nestříhejte, neohýbejte, nezakrývejte ani neořezávejte
Použijte vhodné měřítko, aby objekt zabíral až 70 % celé plochy
Ujistěte se, že dokument je originál a nejsou v něm žádné úpravy, výmazy ani zakryté údaje